20 utställare kommer att finnas på plats i vår mässa och dessutom fyller Telekomdagen 10 år vilket vi såklart ska fira tillsammans!

Välkommen!

Information och anmälan: www.elektroskandiatelekomdag.se

Helhetslösning till fiberprojekt i Västerviks skärgård

Helhetslösning till fiberprojekt i Västerviks skärgård

Att bygga fiber i skärgårdsmiljö innebär ofta utmaningar. Såväl när det gäller logistiken som byggnationen. Så var också fallet vid projektet på Stora Askö i Västerviks skärgård. Tack vare ett nära samarbete mellan alla inblandade har det blivit ett mycket lyckat...

läs mer
Effektiv logistik viktigt vid byggnation av mobilstationer

Effektiv logistik viktigt vid byggnation av mobilstationer

En av Elektroskandias större telekomkunder på den svenska marknaden är Netel, som använder sig av tjänsten crossdocking för att effektivisera logistiken kring byggnationen av mobilstationer. Netel AB är ett entreprenörsbolag inriktat på infrastruktur inom telekom i...

läs mer

För Telecomentreprenörer har Elektroskandia ett brett produktsortiment för byggnation och underhåll av traditionella kopparnätet som det nya kring fiberbyggnation i stam- samt fastighetsnätet.

Fasta nät

Elektroskandia har erfarenhet har arbetat med logistik och produkter relaterade till det fasta nätet i över 50 år. Runt år 2000 intensifierades samarbetet med dåvarande Telia genom ett samarbetsavtal på det fasta kopparnätet med övertagande av lager och distribution av Teliagodkänt material. Idag är Elektroskandia den ledande leverantören av Skanovagodkänt material och levererar till samtliga entreprenörer som underhåller och bygger i det Skanovaägda nätet.

Mobila nät

Elektroskandia har lång erfarenhet av att leverera ett brett produktsortiment, anpassade logistiklösningar och teknisk support för kunder som är verksamma inom byggnation av mobila nät i och utanför Sverige. Vi samarbetar med de mest kompetenta leverantörerna som kan leverera långsiktiga och hållbara produktlösningar, för att möta operatörernas kvalitetskrav.

Anpassat produktsortiment

Elektroskandia har ett produktsortiment anpassat för byggnation och underhåll av mobila nät. Den erfarenhet vi har gör oss snabba från ord till handling när det gäller att leverera priser och lösning till kunderna, för att därefter samordna logistiken från de utvalda leverantörerna till den mobila site där byggnationen sker.