Systemlösningar inom Tele, Data & Säkerhet

Elektroskandia är ledande fabrikatsoberoende leverantör av heltäckande systemprodukter inom tele, data & säker­het. Men att ha ett brett sortiment av produkter räcker inte – vi hjälper även våra kunder med kompletta system­ lösningar. Områdena tele, data & säkerhet växer dessut­om allt mer ihop. Här finns många möjligheter och vi har idag en ökande efterfrågan på integrerade system, där flera olika system länkas ihop via det öppna protokollet TCP/IP. Detta ger en mer övergripande, flexibel och kostnadseffektiv hantering i t.ex. grafisk miljö.

Våra tekniska säljare erbjuder specialistkompetens

Dagens snabba teknikutveckling ställer allt större krav på såväl konsulter som installatörer och slutkunder. På Elektroskandia arbetar vi därför mycket med att hjälpa våra kunder att följa med i den senaste utvecklingen. Vi är i daglig kontakt med branschens främsta leverantörer inom respektive teknikområde, vilket givetvis innebär ett stort försprång när det gäller att bygga upp vår kunskapsbas. Ett stort antal tekniska säljare, stationerade över landet, svarar för specialistkompetens och support oavsett produkt, system, regelverk eller entreprenadform.

Stor brandlarmsanläggning till gymnasieskola i Hässleholm

Stor brandlarmsanläggning till gymnasieskola i Hässleholm

I samband med den stora renoveringen av Jakobsskolan i Hässleholm beslöt man att uppgradera brandlarmet till SecuriFire från Elektroskandia. Det är ett stort och komplext projekt som pågår under två års tid och en utmaning har varit att installationsarbetet utförts...

läs mer
TeamSecurity ny SecuriFire partner

TeamSecurity ny SecuriFire partner

Elektroskandia är generalagent för brandlarmet SecuriFire och samarbetar med drygt 20-talet SecuriFire Partners, som är utbildade i installation, driftsättning och service på systemen. Vi besökte TeamSecurity i Malmö, som är en av de senaste partnerföretagen, för att...

läs mer
Säkert landmärke i Växjö

Säkert landmärke i Växjö

ICON, Växjös högsta och mest spektakulära byggnad, stod klar hösten 2018. Den innehåller bland annat 260 bostadsrätter, 4 500 kvm kontor, gymnasieskola samt skybar. För att det ska vara en trygg och säker plats har byggnaden utrustats med ASSA ARX passersystem och...

läs mer

Vi hjälper dig före, under och efter köpet

Vi vill att våra kunder skall se oss som en samarbetspartner när det gäller systemlösningar inom tele, data & säkerhet. Man skall som installatör aldrig vara osäker på om man kan åta sig jobbet – vi på Elektroskandia hjälper till hela vägen fram till färdig, godkänd anläggning.
Elektroskandia levererar kompetens och heltäckande teknik till alla typer av objekt – från den mindre butiken till det stora köpcentrat.

Offerering

Med hjälp av de underlag vi får från installatör eller konsult tar vi fram den bästa systemlösningen för varje enskilt objekt.

Projektering

I de fall det krävs kan vi hjälpa till med projektering. Våra tekniska säljare kan ge systemförslag och medverka vid projektering av an- läggningen.

Utbildning

Vi håller kontinuerligt utbildningar om produkter, system och regelverk. Vi kan även erbjuda handhavande- utbildning för slutkunden.

Seminarier

Vi anordnar ofta seminarier kring våra olika produktområden. Hit är såväl installatörer som konsul- ter och slutkunder välkomna att lyssna och ställa frågor kring de olika lösningarna.

Systemsupport

Via vår rikstäckande support kan du alltid få den hjälp du behöver när det gäller systemlösningar.

Projektledning, driftsättning och anläggarintyg

Med hjälp av våra auktoriserade anläggarföretag erbjuder vi projektledning, driftsättning samt de anläggarintyg som krävs i en säkerhetsentreprenad.

Tele, Data & Säkerhet

Telekommunikation

En förutsättning för att vi ska fungera i ett mo­dernt samhälle är att vi snabbt kan nås av rätt typ av information och själva kan kommunicera på ett enkelt sätt. Oavsett om vi behöver tidsinformation inför vår flygresa, söka någon internt inom företaget, be en lägenhetsinnehavare öppna entrédörren till hyresfastigheten eller som köpman kunna kommunicera ut olika budskap för att öka kunders köplust, måste vi förlita oss till de olika tekniska systemens förmåga. Med andra ord måste rätt system med rätt funktion alltid kunna erbjudas.

Datacom

Mycket av kommunikationen mellan människor, både privat och i affärslivet, sker idag via datorer. Vem vill i framtiden bo i en fastighet som inte har bredbandsuppkoppling. IP är det ledande mediet för överföring av TV, Telefoni och Data (3­play) men används även inom övriga kommunikationssystem som automation, belysning och säkerhetssystem. Vi har en infrastruktur idag med kommunikationsnät av fiber som sträcker sig över städer (s.k. stadsnät) och har en stark byggnation av kommunikationsnät till hemmen (s.k. FTTH eller Fibre To The Home). Vi kommer att var vi än befinner oss kunna komma åt anslutningar och kommunicera via IP.

Säkerhet

Idag finns ett ökande behov av trygghet, såväl i hemmen som på arbetet. Man vill vara säker på att ingen obehörig skall kunna ta sig in i lokalerna och att larm skall utgå vid brand eller inbrott.
Alla dessa säkerhetsfunktioner kan enkelt uppfyllas med hjälp av passersystem, kameraövervakning, brandlarm eller inbrottslarm. De olika säkerhetssystemen kan antingen fungera var för sig eller anslutna till ett integrerat system.