Elektroskandia är marknadsledande inom Elnätmarknaden. Vi utgår ifrån Energibolagens struktur och verksamhet där vi anpassar erbjudandet för att möta specifika behov. Våra kunder är elnätbolag, service-/installationsföretag och kraftproduktionsföretag.

Elektroskandia har ett heltäckande produktsortiment med hög tillgänglighet, inom bland annat elnätmateriel, kraftkabel, offentlig belysningsmateriel, optomateriel och installationsmateriel. Dessutom erbjuder vi effektiv logistik, teknisk support, utveckling och kundanpassade lösningar. Inom Elektroskandia segment Elnät är vi ett 50-tal medarbetare som arbetar med försäljning, affärsutveckling, logistik, produkt och inköp. Elektroskandias mål är att vara våra kunders förstaval och att erbjuda ett komplett åtagande.

Enkel, snabb och kostnadseffektiv installation av luftledning

Enkel, snabb och kostnadseffektiv installation av luftledning

Elektroskandia levererade ny stödisolator med toppklämma I Moskosel, norr om Arvidsjaur, har Vattenfall Services nu vädersäkrat tre projekt åt Vattenfall Eldistribution. För att effektivisera installationen valde man att, för första gången någonsin, använda Ensto:s...

läs mer
Miljön i fokus vid uppgradering av elnätet i Smedjebacken

Miljön i fokus vid uppgradering av elnätet i Smedjebacken

Vattenfall Services hade fått i uppdrag av VB Elnät att byta ut ett antal ledningstolpar på en sträcka utanför Smedjebacken. De kontaktade därför Elektroskandia för att få förslag på lämpligt materiel, såväl när det gäller funktion som ekonomi och miljövänlighet....

läs mer

Våra verksamhetsområden ger er hög service och snabba leveranser

Vi försörjer region- och stamnäten med stations- och ledningsmateriel inom spänningsnivån 0,4-400kV. Inom Lokalnät, Offentlig belysning, Stadsnät/Telecom och Kraftproduktion.

Transmission

Vi försörjer region- och stamnäten med stations- och ledningsmateriel inom spänningsnivån 40-400kV. Ett komplett sortiment med stora skillnader i efterfrågad leveranstid beroende på om det är ett servicearbete eller en större ledningsentreprenad. Oavsett vilket är leveranssäkerheten avgörande för våra kunders framgång och något vi bevakar inför våra projektleveranser. Förmontering och projektpackning är ett effektivt sätt som vi ofta erbjuder. Liksom övriga verksamhetsområden har vi dedikerade resurser med Transmissionskompetens som tillsammans med våra leverantörer ger våra kunder teknisk support.

Lokalnät

Inom Lokalnät 1-36kV finns en väl etablerad branschstandard EBR (Elbyggnadsrationalisering) vilken är en styrande parameter även för oss. Utöver detta gör vi löpande anpassningar utifrån kundönskemål för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet. Ett komplett materielsortiment är en självklarhet alltifrån, kabel, kabeltillbehör, linjemateriel, stolpar och materielsatser. Projektleveranserna sker löpande med våra kranbilar och levereras normalt efter gps-koordinater till respektive upplagsplats.

Offentlig belysning

Flertalet av landets belysningsanläggningar drivs idag av lokala nätbolag eller branschens kompetenta energientreprenörer. Elektroskandia har en lång tradition inom området och erbjuder ett brett sortiment där vi har ett välutvecklat samarbete med de största leverantörerna. Förmonteringar av armaturer och containerleveranser tillhör en naturlig del av vårt erbjudande.

Stadsnät/Telecom

Liksom andra kundsegment har även Elnätbranschen valt att bygga stadsnät vilket vi integrerar naturligt i vårt totala erbjudande. Här möter vi den breda repertoaren av materielval och snabba produktutveckling genom vår tekniska support.

Kraftproduktion

Investeringarna inom kraftproduktion ökar. Utöver specifika projektanläggningar har Elektroskandia en naturlig och frekvent roll via vårt breda sortiment av elmateriel. Som en av våra fördelar bör nämnas vår roll inom industrisektorn där vi har stora åtagande på motsvarande behov och kravställningar.

Anpassat sortimentet för anläggningsunika behov

Inom samtliga verksamheter arbetar Elektroskandia tillsammans med branschens bästa och mest efterfrågade leverantörer. Som komplement till vårt breda standardsortiment av produkter tar vi även fram speciallösningar när det krävs.

Kundanpassat sortiment

Vi anpassar sortimentet utifrån att det finns anläggningsunika behov både avseende sortimentsanpassningar som lagerläggning. Projektunikt sortiment sker löpande vid respektive avropsbeställning som exempelvis färganpassade belysningsarmaturer, kraftkablar, högspänningsmateriel.

På Elektroskandia har vi alltid höga ambitioner och vår målsättning är att även i framtiden vara den marknadsledande Elteknikgrossisten. Ett av våra prioriterade områden är Kundsegment Elnät vilket vi bättre vill synliggöra med hjälp av denna sajt.

Det sker en mängd bra och positiva händelser löpande under ett år och vi kommer här att försöka att dela med oss av intressanta exempel på vad vi gör tillsammans med våra kunder och leverantörer. Verksamheter som ni kommer få ta del av är bland annat Transmissionsnät, Distributionsnät, Stadsnät och Exteriör belysning.